Deze vragenlijst omvat 3 vragen over sociale participatie. Deze vragenlijst is gebaseerd op van der Mei (2007a, 2007b).

  • van der Mei, S.F., et al., Factors determining social participation in the first year after kidney transplantation: a prospective study. Transplantation, 2007a. 84(6): p. 729-37.
  • van der Mei, S.F., et al., Social participation after successful kidney transplantation. Disability and Rehabilitation, 2007b. 29(6): p. 473-83.
    N.B. voor participatie in werk zijn aparte vragen, deze zijn hier niet opgenomen.

Ontwikkeld voor en gepubliceerd over resultaten met deze vragenlijst in 7 groepen van patienten in de arbeidzame leeftijd in: Klabbers, G., Rooijackers, B., Goertz, G. & de Rijk, A. (2014). Krachtig en Kwetsbaar: onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Maastricht: Maastricht University.

Tevredenheid met re-integratiebegeleiding. Deze vragenlijst gaat zowel over ziekteverzuimbegeleiding als over re-integratie vanuit een situatie met uitkering of geen werk/uitkering.

Deze vragenlijst is afkomstig uit: Klabbers, G., Rooijackers, B., Goertz, G. & de Rijk, A. (2014). Krachtig en Kwetsbaar: onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Maastricht: Maastricht University. Onderzoek in opdracht van de Stichting Op Eigen Kracht (OEK)

Middels deze vragenlijst kan de beleving van een chronische ziekte in kaart worden gebracht.

Gebaseerd op: Tiedtke, C., Dierckx de Casterlé, B., de Rijk, A., Christiaens, M-R. & Donceel, P. (2011). Breast cancer treatment and work disability: patient perspectives. The Breast, 534-538. Ontwikkeld voor en gepubliceerd over resultaten met deze vragenlijst in 7 groepen in: Klabbers, G., Rooijackers, B., Goertz, G. & de Rijk, A. (2014). Krachtig en Kwetsbaar: onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Maastricht: Maastricht University.

Een artikel over de validering is in voorbereiding. Informatie over interne consistentie betrouwbaarheid en factorstructuur binnen verschillende patiënten groepen: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl