Academisch Kenniscentrum 
Arbeid & Gezondheid 
Zuid-Oost Nederland

bekijk alle onderzoeken
een samenwerkingverband tussen

Wij faciliteren de uitwisseling van kennis tussen onderzoek en de praktijk.

AKAG-ZON staat voor academisering op verschillende niveaus en omvat zowel promotieonderzoek als kleinere kortere onderzoeksprojecten. Academisering omvat in onze visie meer dan alleen het vergaren van wetenschappelijke kennis over de verzekeringsgeneeskunde door het uitvoeren van onderzoek. Naast het vergaren van kennis, is bovendien kennisuitwisseling tussen de werkvloer en de wetenschap essentieel. Wij denken dat de uitwisseling van kennis tussen onderzoek en de praktijk verzekeringsartsen stimuleert hun werk nog beter te doen.
“’Twijfel’ is de basis van alle wetenschap; als je daar nieuwsgierig genoeg naar bent, leidt onderzoek tot nieuwe kennis en inzichten."

Dr. Moniek van Zitteren

Bestuurslid AKAG-ZON, Verzekeringsarts

Ontmoet ons team van professionals

Ons team van professionals bestaat uit bestuursleden met verschillende achtergronden, zoals managers, zorgprofessionals, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, hoogleraren en promovendi die samen onze visie vorm geven.  

Het is belangrijk dat het vakgebied arbeid en gezondheid, onderdeel wordt van het curatief handelen.

Onze visie geven wij vorm middels netwerkgeneeskunde. Wij vinden het belangrijk dat het vakgebied arbeid en gezondheid onderdeel wordt van het curatief handelen. We onderscheiden hierbij meerdere inhoudelijke speerpunten die richting geven aan ons onderzoek en kennisuitwisseling. Dit is ook terug te vinden is in de verschillende onderzoeken die vanuit het AKAG-ZON geïnitieerd zijn. Een van onze speerpunten van AKAG-ZON is dan ook het zoeken naar de verbinding met de curatieve sector. 
Daarnaast onderschrijven wij een steeds nauwere samenwerking met bedrijfsartsen, arbodiensten en de werkgevers (organisaties). Zij zijn bij uitstek verbonden bij preventie van arbeidsgebonden risico’s binnen ons sociaal zekerheidsstelsel.
 


Uitwisselen

Tussen wetenschap/onderzoek, praktijk en de curatieve sector

Samenwerken

Nauwe samenwerking vanuit de verzekeringsgeneeskunde met de bedrijfsarts en de curatieve sector 

Verbinden

Verbinding met sociale geneeskunde en de curatieve sector

Onderzoeken

AKAG-ZON legt in haar verschillende onderzoeksdomeinen de focus op arbeid en participatie bij ziekte. In het kader van goede gezondheid staat de patiënt en zijn/haar participatie hierin centraal. Wij streven in onze projecten middels de intensieve samenwerking met de curatieve sector naar het verbeteren van de gezondheid en participatie van de patiënten, door het stimuleren van arbeidsgerichte zorg. Inmiddels zijn er meerdere onderzoeksprojecten rond arbeidsgerichte zorg in relatie tot de reguliere zorg opgestart. Meer weten? Klik gauw verder op de verschillende onderzoeken!

bekijk alle onderzoeken

Ontdek onze tools

Binnen AKAG-ZON projecten worden regelmatig nieuwe vragenlijsten en interventies ontwikkeld. Ook ontwikkelen we praktische hulpmiddelen, zoals een overzicht van organisaties waar patiënten met chronische ziekte kunnen aankloppen voor begeleiding en informatie bij vragen over werk.
VragenlijstenInterventiesHulpmiddelen

Wil je met ons samenwerken of zelf een onderzoek starten?

Stel je graag vragen maar wil je ook antwoorden, ben je nieuwsgierig, creatief, zoekend, of hulpvaardig bij het verzamelen van onderzoeksgegevens, dan zoeken we jou! Voor iedereen is een rol weggelegd in onderzoek die bij hem/haar past en haalbaar is. Heb je vragen, ideeën of interesse in een van onze onderzoeken neem dan gerust contact met ons op.
neem contact op