Tools

Meten van sociale participatie in de beroepsbevolking

Deze vragenlijst omvat 3 vragen over sociale participatie. Deze vragenlijst is gebaseerd op van der Mei (2007a, 2007b). van der Mei, S.F., et al., Factors determining social participation in the first year after kidney transplantation: a prospective study. Transplantation, 2007a. 84(6): p. 729-37. van der Mei, S.F., et al., Social participation after successful kidney transplantation. Disability and Rehabilitation, […]

Status: gevalideerd

Meer informatie: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl

Measurement scale for measuring re-integration motivation.

17 Scales to measure the return to work (RTW) attitude, perceived social norm, self-efficacy, and motivation of an absentee and the RTW attitude of key actors. Return to work after sickness absence (RTW) has been extensively investigated from a medical perspective, in which emphasis has been placed on clinical factors as potential explanations for RTW. […]

Status: gevalideerd

Meer informatie: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl

Tevredenheid met re-integratiebegeleiding

Tevredenheid met re-integratiebegeleiding. Deze vragenlijst gaat zowel over ziekteverzuimbegeleiding als over re-integratie vanuit een situatie met uitkering of geen werk/uitkering. Deze vragenlijst is afkomstig uit: Klabbers, G., Rooijackers, B., Goertz, G. & de Rijk, A. (2014). Krachtig en Kwetsbaar: onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Maastricht: […]

Status: gevalideerd

Meer informatie: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl

MAISE (Maastrichts Instrument for Sustainable Employability)

De MAISE (Maastrichts Instrument for Sustainable Employability) is een instrument waarmee op eenvoudige en snelle wijze het werknemersperspectief op duurzame inzetbaarheid in kaart kan worden gebracht. Het instrument meet de duurzame inzetbaarheid van werknemers, de betekenis van duurzame inzetbaarheid volgens werknemers, en de determinanten (achterliggende factoren) van duurzame inzetbaarheid. Het instrument brengt ook in kaart […]

Status: gevalideerd

Meer informatie: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl

Disease experience questionnaire (DEQ)

Middels deze vragenlijst kan de beleving van een chronische ziekte in kaart worden gebracht. Gebaseerd op: Tiedtke, C., Dierckx de Casterlé, B., de Rijk, A., Christiaens, M-R. & Donceel, P. (2011). Breast cancer treatment and work disability: patient perspectives. The Breast, 534-538. Ontwikkeld voor en gepubliceerd over resultaten met deze vragenlijst in 7 groepen in: […]

Status: gevalideerd

Meer informatie: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl