Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2023

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in het AKAG-ZON. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u onder andere weten welke gegevens wij verzamelen nadat u het contactformulier hebt ingevuld, waarom we deze gegevens verzamelen en wat uw rechten zijn. Zo snapt u precies hoe wij werken. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met info@akag-zon.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar u als persoon, zoals uw contactgegevens en de vragen die u aan ons stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Het AKAG-ZON krijgt uw persoonsgegevens altijd rechtstreeks van u nadat u het contactformulier hebt ingevuld. Het AKAG-ZON verwerkt uw persoonsgegevens nadat u in het formulier het AKAG-ZON toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het AKAG-ZON verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verwerkingsgrondslag

AKAG-ZON verwerkt uw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. U kunt uw stemming altijd intrekken door te mailen naar info@akag-zon.nl. 

Derde partijen

AKAG-ZON deelt uw persoonsgegevens niet met derde partijen.

Doorgifte persoonsgegevens

AKAG-ZON deelt uw persoonsgegevens niet met een partij in een ander land.

Beveiligingsmaatregelen

AKAG-ZON neemt passende beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien, aangetast of gewist.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledige zijn;
  • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken;
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dit betekent dat wij minder persoonsgegevens van u verwerken.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kan dat door een verzoek te sturen naar info@akag-zon.nl. We reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen 30 dagen.

Bent u van mening dat AKAG-ZON uw klacht niet naar behoren afhandelt, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.