Disclaimer

AKAG-ZON (versie 17-04-2023)

Beheerder: Nina Wijnands, nina.wijnands@uwv.nl

Aansprakelijkheid website

AKAG-ZON omvat academisering op verschillende niveaus, van promotie-onderzoek tot kleinere/kortere onderzoeksprojecten. Naast kennisvergaring is uitwisseling van deze kennis tussen wetenschap en de werkvloer essentieel. Op de website van AKAG-ZON (www.akag-zon.nl) faciliteren wij de uitwisseling van kennis tussen onderzoek en de praktijk. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is de website van AKAG-ZON (www.akag-zon.nl) samengesteld. Wij doen ons best om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat de website, of delen daarvan, onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en/of verstrekt. De website en server(s), die de website toegankelijk maken, kunnen virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Noch AKAG-ZON en noch de beheerder van de website zijn aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, noch zijn zij aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. Aan deze website zijn andere websites verbonden door middel van (hyper)links om zo aanvullende informatie te verstrekken. Noch AKAG-ZON en noch de beheerder zijn verantwoordelijk voor de websites die op deze wijze verbonden zijn met de website van www.akag-zon.nl. Ziet u onjuiste informatie op de website? Dan waarderen wij het ten zeerste als u reageert zodat de informatie aangepast kan worden. Het bezoek van deze website valt onder het Nederlands recht.

Auteursrecht en intellectueel eigendom.

Er berusten in de breedste zin van het woord auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en (grafische) vormgeving van deze website, met de daarin opgenomen gegeven en informatie (o.a. teksten, afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, programmatuur, grafische vormgeving, en geluids- en videofragmenten in de ruimste zin). AKAG-ZON en de beheerder zijn eigenaar van de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten óf heeft toestemming van de rechtmatige eigenaar om de informatie te gebruiken op de website. Inbreuk op deze rechts is strafbaar. Het wordt als inbreuk op de auteursrechten, intellectuele rechten en privacy gezien wanneer er sprake is van ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de afzonderlijke webpagina’s van deze website, of de inhoud daarvan. Hieronder wordt, doch niet uitsluitend, verstaan het al dan niet (tijdelijk) kopiëren, verspreid, heruitgeven, verhandelen of anderszins gebruiken van deze gegevens. Schriftelijke toestemming van AKAG-ZON en beheerder van de website is vereist voorafgaand voor dergelijk gebruik.