Publicaties

Werk verdient een plek in de spreekkamer

In dit interview in het Hecht Magazine van het MUMC+, gaan  professor Angelique de Rijk, Dr. Nina Wijnands en dr. Emmelie Hazelzet in op het belang van werk binnen de spreekkamer van de specialist. Verder wordt er ingegaan op de arbeidsgerichte zorg binnen het MUMC+ en de samenwerking binnen AKAG-ZON.

09/05/2023

bron: https://heritage.mumc.nl/Media/eBooks/web/viewer.html?file=source/UMC033_WEB_Hecht.pdf#magazineMode=true

Mapping positive health in patients with gastrointestinal disorders

In deze korte communicatie wordt de klinische relevantie van het meten van Positieve Gezondhied bij chronische MDL-patienten benadrukt. Lemlijn-Slenter et al. benadrukt dat het belangrijk is meer inzicht te krijgen in de algehele gezondhied van onze patiënten, maar dat dit niet mogelijk is met de gesprekstool van het concept Positieve Gezondheid. Het toevoegen van reeds […]

05/01/2023

bron: https://bmjopen.bmj.com/content/11/11/e052688.responses

The Cross‑Country Comparison Model for Labor Participation (CCC Model for LP) of Persons with Chronic Diseases

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een model voor het faciliteren van landenvergelijking met betrekking tot arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening. Dit artikel is in 2022 gepubliceerd in the Journal of Occupational rehabilitation.

20/06/2022

bron: https://link.springer.com/article/10.1007/s10926-022-10041-y

Psychologische rapportages bij asielzoekers en vluchtelingen en gebrek aan symptoomvaliditeit

Dit artikel beschrijft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk dat het belang van symptoom validiteitstesten ter ondersteuning in de oordeelsvorming van de medisch adviseur. Middels het gebruik van symptoomvaliditeitstesten wordt idealiter de interbeoordelaarsvariatie verkleind. Het is aan te raden om meerdere testen af te nemen. Dit artikel is gepubliceerd in de GAVscoop 2021; […]

02/08/2021

bron: https://www.gavscoop.nl

Work-related support in clinical care for patients with a chronic disease: development of an intervention.

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de interventie Arbeidsgerichte Zorg in het Maastricht UMC+. Verzekeringsartsen van  het AKAG-ZON werken in de praktijk mee aan de intervisiebijeenkomsten die onderdeel zijn van de interventie, zoals beschreven op p. 713.

20/05/2022

bron: https://doi.org/10.1007/s10926-022-10032-z