In deze korte communicatie wordt de klinische relevantie van het meten van Positieve Gezondhied bij chronische MDL-patienten benadrukt. Lemlijn-Slenter et al. benadrukt dat het belangrijk is meer inzicht te krijgen in de algehele gezondhied van onze patiënten, maar dat dit niet mogelijk is met de gesprekstool van het concept Positieve Gezondheid. Het toevoegen van reeds gevalideerde vragenlijsten per domein zouden het mogelijk maken Positieve Gezondheid te kunnen meten en opvolgen over de tijd binnen de kliniek.

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een model voor het faciliteren van landenvergelijking met betrekking tot arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening. Dit artikel is in 2022 gepubliceerd in the Journal of Occupational rehabilitation.

Dit artikel beschrijft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk dat het belang van symptoom validiteitstesten ter ondersteuning in de oordeelsvorming van de medisch adviseur. Middels het gebruik van symptoomvaliditeitstesten wordt idealiter de interbeoordelaarsvariatie verkleind. Het is aan te raden om meerdere testen af te nemen.

Dit artikel is gepubliceerd in de GAVscoop 2021; nr2, 61-66.

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de interventie Arbeidsgerichte Zorg in het Maastricht UMC+. Verzekeringsartsen van  het AKAG-ZON werken in de praktijk mee aan de intervisiebijeenkomsten die onderdeel zijn van de interventie, zoals beschreven op p. 713.