Het krijgen van een gewrichtsvervangende prothese heeft grote impact op het participeren van onze patiënten. Wereldwijd krijgen steeds jongere patiënten, die nog in de werkzame leeftijd zijn, een gewrichtsvervangende prothese. Dit maakt dat participatie en terugkeer naar werk een prominentere rol in de postoperatieve doelen krijgt en verdiend.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het verband tussen het krijgen van een gewrichtsvervangende prothese en de verschillende aspecten/gevolgen voor de arbeidsongeschiktheid. In dit promotieonderzoek zal de gehele keten van zorg tot aan arbeidsongeschiktheid onderzocht worden naar beïnvloedbare factoren die uiteindelijk kunnen leiden tot betere zorg en betere participatie van de patiënt.