Dit artikel beschrijft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk dat het belang van symptoom validiteitstesten ter ondersteuning in de oordeelsvorming van de medisch adviseur. Middels het gebruik van symptoomvaliditeitstesten wordt idealiter de interbeoordelaarsvariatie verkleind. Het is aan te raden om meerdere testen af te nemen.

Dit artikel is gepubliceerd in de GAVscoop 2021; nr2, 61-66.