Middels deze vragenlijst kan de beleving van een chronische ziekte in kaart worden gebracht.

Gebaseerd op: Tiedtke, C., Dierckx de Casterlé, B., de Rijk, A., Christiaens, M-R. & Donceel, P. (2011). Breast cancer treatment and work disability: patient perspectives. The Breast, 534-538. Ontwikkeld voor en gepubliceerd over resultaten met deze vragenlijst in 7 groepen in: Klabbers, G., Rooijackers, B., Goertz, G. & de Rijk, A. (2014). Krachtig en Kwetsbaar: onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Maastricht: Maastricht University.

Een artikel over de validering is in voorbereiding. Informatie over interne consistentie betrouwbaarheid en factorstructuur binnen verschillende patiënten groepen: angelique.derijk@maastrichtuniversity.nl