De MAISE (Maastrichts Instrument for Sustainable Employability) is een instrument waarmee op eenvoudige en snelle wijze het werknemersperspectief op duurzame inzetbaarheid in kaart kan worden gebracht. Het instrument meet de duurzame inzetbaarheid van werknemers, de betekenis van duurzame inzetbaarheid volgens werknemers, en de determinanten (achterliggende factoren) van duurzame inzetbaarheid. Het instrument brengt ook in kaart wie volgens de werknemer verantwoordelijk is voor duurzame inzetbaarheid en de determinanten daarvan.